Jsme geologická kancelář

Před 17 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 200 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

prosinec 2010

V listopadu jsme navštívili seminář „Hospodaření s dešťovými vodami... aneb s čepicí v ruce“ pořádaný ČKAIT, společností Asio spol. s r.o., ČVUT Praha a The Czech Water Association. Probírána byla nová a připravovaná legislativa, týkající se staveb a likvidace dešťových vod, odtékajících ze zpevněných ploch a střech. Přínosem byla řada technických řešení likvidace dešťových vod vsakováním do geologického prostředí a postupy zjišťování hydraulických parametrů tohoto prostředí. Zmiňována byla i připravovaná ČSN 75 9010 - Výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod. V normě je uveden rozsah a metody geologického průzkumu pro návrh a stavbu vsakovacích systémů....„Podrobný geologický průzkum pro vsakování zahrnuje práce potřebné k detailnímu objasnění geologických poměrů v lokalitě s cílem poskytnout podklady pro návrh vsakovacích objektů. Průzkum pro vsakování se doporučuje provést souběžně s podrobným inženýrskogeologickým (geotechnickým) průzkumem lokality, případně s podrobným geologickým průzkumem.“

49

listopad 2010

dva ze série podrobných inženýrskogeologických průzkumu pro výstavbu bioplynových stanic (BPS) v areálech zemědělských společností. BPS jsou plošně rozsáhlé a stavebně náročné komplexy objektů citlivých zejména na sedání konstrukcí. Přinášíme několik fotografii z lokalit Bystřec a Trstěnice.

48 46 44 43
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu