Jsme geologická kancelář

Před 22 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 220 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

září 2011

V srpnu jsme měli štěstí na osvíceného zákazníka - majitele strojařského závodu ve Vamberku a zároveň vlastníka historické studny z počátku minulé století, kterou se rozhodl rekonstruovat. Studna původně sloužila k dodávkám vody pro parní pohon tkacích strojů. Dnes je její využití omezeno na jímání užitkové a požární vody pro potřeby závodu. Studna dosahuje unikátního vnitřního průměru 4 m a je roubená z pálených cihel. Plášť studny vydržel do dnešní doby bez zjevných známek koroze. Při hydrodynamickém testování jsme zjistili důmyslné umístění i konstrukci objektu. Studna je založená na tektonické poruše, která do ní přivádí kvalitní podzemní vodu z křídového kolektoru. Výsledkem našich prací bylo zpracování podrobné výkresové dokumentace studny a jejího okolí, zhodnocení výsledků hydrodynamického a hydrochemického testování, návrh optimálního využívání a stavebně technická doporučení pro obnovu a ochranu samotné studny i využívané zvodně.

82 80 79 78 77

červenec 2011

V červenci jsme úspěšně dokončili hydrogeologický průzkum, spojený s vyhledáním a zajištěním nového zdroje vody pro obec Liberk v Orlických horách. Místo pro vrt bylo vytyčeno po předchozím geofyzikálním měření. Velkoprofilovým vrtem průměru 254 mm a hloubky 80 m se podařilo podchytit artéský pramen. Testováním přetokového vrtu byla ověřena vydatnost, převyšující očekávání hydrogeologa i zákazníka.

76 75 74 73 72
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu