Jsme geologická kancelář

Před 17 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 200 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

květen 2011

V dubnu jsme oslavili kulaté výročí 10 let činnosti geologické kanceláře. Oslava byla netradiční, uskutečnili jsme "I. geologický sjezd". Počítač a volant automobilu jsme vyměnili za pádlo a vodáckou vestu. Jak nám to při sjezdu Divoké Orlice sluší posuďte sami.

60 59 58 57

duben 2011

Mám v domě radon! Co mám dělat? Otázka, která je vzácná jen zdánlivě. Více než 10 % našich zákazníků si jí bohužel muselo položit. Pocity, kdy s vypětím sil i finančních prostředků dokončíte stavbu, a před kolaudací zjistíte, že ve vašem novém domě je radon, jsou velmi nepříjemné. Chyba nemusí být vždy na vaší straně, nebo u dodavatele stavby. Špatný mohl být i postup stavebního úřadu, který po vás při povolení stavby nežádal stanovení radonového indexu pozemku autorizovanou firmou – pouze z něho totiž vychází návrh vhodné úpravy konstrukce „spodní stavby“. Takto psané, zdá se být nepravděpodobné, praxe je ale jiná. V řadě případů dochází k podcenění radonového rizika ze strany úřadu, který by měl jako první dohlížet na zákonnost stavebního řízení nebo ohlášení stavby. A smyslem dobré přípravy staveb a procesu jejich povolování přece musí být nejen hladký průběh realizace, ale i následné bezstarostné užívání domu.

55
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu