Jsme geologická kancelář

Před 17 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 200 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

únor 2011

Dobré hospodářské výsledky v loňském roce nám umožnily nákup nového technického vybavení firmy pro geotechnické zkoušky. Z německého Rosbachu jsme pořídili soupravu pneumatické rammsondy. Zařízení umožňuje provádět lehké penetrační zkoušky DPL, střední penetrační zkoušky DPM a dále vzorkování geologického profilu jádrovkou, případně žlábkovým naběrákem. Zařízení je vysoce mobilní a použitelné v obtížně přístupných místech, například v blízkostech mostních opěr (viz fotografie). Tuto průzkumnou metodu nabízíme jako doplňkovou pro složité stavby a zároveň jako cenově velmi výhodnou a dostatečnou pro jednoduché stavby (rodinné domy). Zařízení má standard ČSN EN ISO 22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška, DIN 4094-3 a STN 72 1032.

71 62 54 53 52

leden 2011

Stanovení geomechanických parametrů, které jsou následně používané pro návrhy stavebních konstrukcí, je mimo jiné prováděno na základě polních zkoušek (tj. zkoušek přímo na staveništi). Pro interpretaci dat z penetračních zkoušek naše společnost na konci loňského roku nakoupila softwarový nástroj od italské firmy Geostru. Program nabízí zpracovateli geologického průzkumu řadu algoritmů a korelací, které zkušený interpretátor může využít při stanovení výsledných výpočtových charakteristik. Přehledný grafický výstup pak pomůže při porovnání jednotlivých zkoušek, prováděných v rámci jednoho staveniště.

51
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu