Jsme geologická kancelář

Před 17 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 200 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

listopad 2011

Pro doplnění a zpřesnění měření radonu ve stavbách jsme naše vybavení rozšířili o novou aparaturu, kontinuální monitor radonu. Nyní můžeme měřit objemovou aktivitu radonu v krátkých časových intervalech zároveň s teplotou, vlhkostí a tlakem. Je tak možné zjistit, jaký vliv mají různé ventilační podmínky na koncentraci radonu v domě. Tuto metodu používáme jako doplňující měření k úřednímu měření radonu elektretovými detektory, které měří průměrnou objemovou aktivitu radonu.

97 94

říjen 2011

Od října rozšiřujeme svojí činnost do regionu Mravskoslezského kraje, kde vzniká pobočka zaměřená zejména na měření radonu na stavebních pozemcích. Pracoviště je vybaveno vlastní moderní technikou pro stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Věříme, že dostupnost a profesionalita našich služeb se setká se spokojeností zákazníků.

93 92 91
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu