Jsme geologická kancelář

Před 22 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 220 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

prosinec 2011

Pevnou půdu pod nohama přejeme v Novém roce všem našim zákazníkům i spolupracujícím firmám. V uplynulém roce jsme realizovali více než 200 zakázek. Tuto úspěšnost přisuzujeme dobrým obchodním vztahům, kterých si velmi vážíme. V následujícím roce připravujeme rozšíření služeb o nové terénní geotechnické zkoušky, které pomohou při průzkumech pozemků i při kontrole na staveništi.

100

listopad 2011

Pro doplnění a zpřesnění měření radonu ve stavbách jsme naše vybavení rozšířili o novou aparaturu, kontinuální monitor radonu. Nyní můžeme měřit objemovou aktivitu radonu v krátkých časových intervalech zároveň s teplotou, vlhkostí a tlakem. Je tak možné zjistit, jaký vliv mají různé ventilační podmínky na koncentraci radonu v domě. Tuto metodu používáme jako doplňující měření k úřednímu měření radonu elektretovými detektory, které měří průměrnou objemovou aktivitu radonu.

97 94
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu