O firmě - lidé

Mgr. VLADIMÍR KOLAŘÍK

inženýrský geolog a jednatel společnosti

12. prosince 2017
Mgr. VLADIMÍR KOLAŘÍK

universitní vzdělání absolvované na Přírodovědecké fakultě University Karlovy

postgraduální vzdělání absolvované na ČVUT obor geotechnické inženýrství

odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská geologie (MŽP, poř. č. 1226/2001) a hydrogeologie (MŽP, poř.č. 1252/2001)

praxe v oboru více než 20 let.