O firmě - lidé

Mgr. HELENA HÁJKOVÁ

hydrogeolog a jednatelka společnosti

12. prosince 2017
Mgr. HELENA HÁJKOVÁ

universitní vzdělání absolvované na Přírodovědecké fakultě University Karlovy

odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a geologické práce – sanace (MŽP, Poř. č. 1336/2001)

zvláštní odborná způsobilost pro výkon státní správy v odpadovém hospodářství

praxe v oboru více než 20 let.