O firmě - lidé

Mgr. JANA LORENCOVÁ

geolog a geograf, operátor GIS

12. prosince 2017
Mgr. JANA LORENCOVÁ

universitní vzdělání absolvované na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně.

odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská geologie a hydrogeologie

praxe v oboru více než 10 let.