Jsme geologická kancelář

Před 22 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 220 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

leden 2013

Pracovní rok jsme ukončili již tradičně u pramene Tiché Orlice. Řeky, která zavodňuje kraj, jenž nás živí a je nám blízký. Rok 2012 jsme neprožili lépe než ostatní roky, ale přesto dobře. S počtem 201 zakázek jsme si poradili tak říkajíc „bez ztráty kytičky“. Za prokázanou důvěru našim zákazníků děkujeme a těšíme se na spolupráci v nastávajícím roce.

123 122 121 120

listopad 2012

Koncem října se v Praze uskutečnil seminář k nově vydaným doporučením SÚJB pro měření radonu ve stavbách a na stavebních pozemcích. Byly zde představeny svými tvůrci (SÚJB, SURO,…), kteří se podrobněji vyjádřili k jejich obsahu. Účastníci semináře ocenili vznik těchto nových textů, které bude SÚJB na základě zkušeností s jejich aplikací dále zpřesňovat. Již v létě letošního roku jsme upravili naše postupy, aby byly v souladu s těmito metodikami. Nejvýraznější změnou prošlo doporučení pro měření radonu ve stavbách, kdy starší text z roku 1998 neodpovídal současným trendům ve stavebnictví. Již z povahy difuze radonu do stavby, kdy je její míra výrazně ovlivněna rozdílem teplot vzduchu uvnitř a vně budovy, byl stanoven minimální teplotní rozdíl během měření. Tato skutečnost zvyšuje nároky na vybavení, kdy je potřeba použít teploměry s kontinuálním záznamem vnitřní a venkovní teploty vzduchu. Stejně jako jiné nově doporučené postupy, které zajistí vyšší výpovědní hodnotu měření, jsme i kontinuální měření teploty uvedli do naší praxe.

119 118
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu