Jsme geologická kancelář

Před 22 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 220 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

červenec 2010

Sesuvy zemin v letošním roce jsou viditelné na mnoha místech a slyšíme o nich z mnoha médií. Kromě Vsetínska a Slezska je nalezneme i v našem kraji. Zřetelné jsou v silničních zářezech D11 a svazích obchvatu Vamberka, ale i ve strmějších svazích města Lanškroun. Aktivita sesuvů je způsobená kombinací dvou nepříznivých faktorů. Jedním je dlouhotrvající a mrazově nadprůměrná zima, která způsobila promrznutí a následné objemové změny a porušení struktury zeminy. Druhým je deštivé jaro, kdy došlo k napojení zemin a ztrátě jejich stability. Tyto procesy jsou předvídatelné. Základními kritérii při hodnocení nebezpečí sesuvů jsou zejména namrzavost zemin a jejich objemová nestálost, která je velmi vysoká zejména u plastických jílů. Dalším měřítkem je sklon svahu - obecně lze zemní svah se sklonem strmějším než je 22° hodnotit za náchylný k sesouvání. Jedním ze zásadních hledisek je i přítomnost podzemní vody ve svahu. Pokud je splněno některé z těchto kritérií a případné deformace svahu mohou způsobit škodu, je vhodné se poradit s geologem.

41 40

červenec 2010

Pravidelné metrologické ověření přesnosti přístrojů je nezbytné pro korektní výsledky měření radonu. Naše přístroje byly nově ověřeny v autorizované kalibrační laboratoři Státního úřadu jaderné, chemické a biologické ochrany v Milíně u Příbrami.

39
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu