Jsme geologická kancelář

Před 22 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 220 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

říjen 2011

Od října rozšiřujeme svojí činnost do regionu Mravskoslezského kraje, kde vzniká pobočka zaměřená zejména na měření radonu na stavebních pozemcích. Pracoviště je vybaveno vlastní moderní technikou pro stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Věříme, že dostupnost a profesionalita našich služeb se setká se spokojeností zákazníků.

93 92 91

září 2011

Na Bukové hoře v Čenkovicích vzniká nová sedačková lanovka. Složité geologické poměry, se kterými projekt nepočítal, přinesly stavbařům nemalé problémy a nám zajímavou zakázku. Při zakládání byl odkryt pestrý geologický profil, čítající nepravidelné mocnosti kyprých horských sutí a skalního rezidua až po rulové podloží. Zjištěná situace si vyžádala nutnost individuálního přístupu pro založení jednotlivých podpěr dráhy a kontrolu základových spár před betonáží patek. Hloubka založení se tak v trase stavby měnila od 1,5 m do 3 m.

89 88 87
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu