Jsme geologická kancelář

Před 22 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 220 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

duben 2013

K příložitosti oslav Den Země jsme přijali pozvání Domu děti v Rychnově nad Kněžnou, kde jsme měli možnost dětem ukázat některé posupy geologického průzkumu. Překvapil nás velký zájem dětí o naši profesi.

141 140 139 138 136 135 134 133 132 131

únor 2013

Sesuvy zemin aktivované probíhající stavbou jsou stále živým tématem. K sesutí zemin nemusí dojít pouze za extrémních klimatických podmínek, tj. při dlouho trvajících srážkách, přívalových deštích, nebo jarním tání. V naší praxi jsme se v poslední době setkali s případy, kdy zemní práce spojené s liniovou stavbou uvedly do pohybu svahy zdánlivě stabilní. Při podrobnějším průzkumu pak bylo zjištěno, že stavby byly projektovány v územích postižených fosilními dočasně uklidněnými sesuvy. Svahové pohyby tedy probíhaly na již predisponovaných smykových plochách a k jejich spuštění stačil malý stavební zásah, jako je výkop příkopu u komunikace, nebo zemní práce spojené s výstavbou kanalizace - jak je možné vidět na následujících fotografiích.

130 129 127 126 125 124
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu