Reference

Vybrané reference odborné způsobilosti geologické práce – sanace (sanační geologie)

Albrechtice nad Orlicí - Posouzení záměru rekonstrukce skládky (1998).
Deštné v Orlických horách – skládka. Riziková analýza skládky odpadů (1999)
Kyšperská synklinála – sever, dekontaminace vod. Regionální monitoringu jakosti vod (1998-2000)
ORSIL, s.r.o. Častolovice - Zvýšení výrobní kapacity závodu. Dokumentace vlivu technologie na životní prostředí (2001)
Křovice, skládka - monitoring jakosti vod (1999, 2000, 2001)
Křovice, skládka - Optimalizace monitorovacího systému jakosti podzemních vod (2000-2002)
Potštejn - Diafrikt. Provedení I. etapy průzkumu znečištění v areálu závodu (2001)
Dolní Třešňovec – skládka č. 54. Geologické průzkumné práce pro projekt rekultivace skládky(2002)
Moravany – trakční napájecí stanice a rozvodna ČD. Průzkum znečištění zemin a podzemní vody (2002)
Rokytnice v Orlických horách – Skládka „Na Suché“. Analýza rizika (2002)
Chrudim – Penny Market. Dozor při provádění sanace zemin a monitoring (2004)
Malá Ledská - skládka. Obnova monitorovacího systému a monitoring vod (2004-2007)

CZIN.eu