tepelna_cerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo, které jako zdroj energie využívá tepelný potenciál geologického prostředí, je nutné chápat v dikci vodního zákona jako zásah do hydrogeologického prostředí. Pro realizaci stavby tepelného čerpadla je proto požadováno vodoprávním úřadem vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie.

Vyjádření je zpracováno formou odborného posudku, který hodnotí možnost stavebního záměru s ohledem na lokální hydrogeologické poměry. Prioritní kritériem je ochrana pozemních vod, ale také ochrana stavebníka např. před zatopením pozemku tlakovou podzemní vodou. Výsledkem je stanovení maximální hloubky vrtů, návrh jejich konstrukce a další opatření minimalizující střety zájmu.

CZIN.eu