Reference

2002 (výběr z 96 zakázek)

Dolní Třešňovec, geologický průzkum pro rozšíření a rekultivaci skládky odpadů
Choceň – Intergal, podrobný geologický průzkum pro stavbu mrazírenského halového komplexu
Vrchlabí – silnice I/14, podrobný geotechnický průzkum
Častolovice, podrobný geologický průzkum pro stavbu bytového domu a domu s pečovatelskou službou
Nový Hradec Králové – fitcentrum, podrobný inženýrsko-geologický průzkum
Letohrad – OEZ s.r.o., podrobný inženýrskogeologický průzkum pro stavbu administrativní a reprezentativní budovy závodu
Pardubice jihovýchodní obchvat - silnice I/2, podrobný geotechnický průzkum pro výstavbu silničního obchvatu
Pardubice – Vega, podrobný průzkum pro stavbu domu sportu
Jičín – Lamirel, podrobný průzkum pro stavbu polyfunkčního domu
Litohrady – CS Profil, podrobný průzkum pro stavbu výrobní haly
Orlické Záhoří – obec, průzkum pro stavbu vodní nádrže
Rokytnice v Orlických horách – Guseppe, průzkum pro rozšíření skladů

CZIN.eu