Reference

2010

Dlouhá Třebová, kanalizace – inženýrskogologický průzkum pro liniovou stavbu délky 10 km
Bystřice pod Perštějnem, lávka pro pěší – inženýrskogeologický průzkum pro stavbu mostního objektu
I/14 Lhota u Červeného Kostelce, most ev.č. 14-094 – inženýrskogeologický průzkum pro stavbu mostního objektu
Český Těšín, kanalizace – geologický dozor
Hradec Králové – náměstí 28. října a ulice S. K. Neumanna – geotechnický průzkum pro stavbu komunikací
Hynčice, rekonstrukce rybochovných zařízení pstruží líhně – hydrogeologický průzkum a zajištění nového zdroje vody
Most ev.č. 371-008 Chornice – inženýrskogeologický průzkum pro stavbu mostního objektu
Rokytnice v Orlických horách, Panské Pole – hydrogeologický a radonový průzkum pro zástavbu 15 RD se zajištěním nových zdrojů pozemní vody
Geotechnický průzkum pro stavbu „II/360 Štěpánovice – Výčapy; II/360 Výčapy – Slavice; II/360 Slavice – Střítež“ v rámci projektu Severojižní propojení kraje Vysočina – 2
Revitalizace povodí Olše, stavba kanalizace v obci Těrlicko - inženýrskogeologický průzkum pro stavbu čerpacích stanic
Zdiby, skladové haly firmy Fastade s.r.o. – inženýrskogeologický průzkum pro stavbu halového objektu ve složitých základových poměrech
Žamberk, opěrná stěna u diskontní prodejny – inženýrskogeologický a geotechnický průzkum pro posouzení stability opěrné stěny
Lanškroun, centrum sociální péče – inženýskogeologický a radonový průzkum
Křovice, záměr zástavby sídliště RD – hydrogeologický posudek pro likvidaci vod vsakováním
Česká Třebová, kanalizace – hydrogeologický posudek pro liniovou stavbu v ochranném pásnu vodního zdroje
Chrudim, Park Píšťovy – radonový průzkum pro sídliště 47 obytných domů
SECA Borohrádek - hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod
Bystřec - geologický průzkum pro stavbu bioplynové stanice
SOR Libchavy spol. s r.o., nová hala - inženýrskogeologického průzkumu pro stavbu výrobní haly
Horní Krupá - geologický průzkum pro stavbu bioplynové stanice
Krnov, výrobní hala ELFE - IGP pro účely zhotovení základového segmentu výrobní linky
Stavba obecní čistírny odpadních vod v obci Lánov - inženýrskogeologický průzkum (realizováno ve spolupráci s OHGS s.r.o.)
Centrum sociálních služeb Lanškroun - geologický průzkum pro stavbu sociálního zařízení
Sesuv zemin v katastru Lanškroun - projekt inženýrskogeologických průzkumných prací
Mistrovice, sídliště rodinných domů „V Sadě“ - inženýrskogeogický a radonový průzkum
Popice - geologický průzkum pro stavbu bioplynové stanice
Přestavba silničního mostu ev.č. 124-010 v Těchobuzi - geotechnický průzkum
Trstěnice - geologický průzkum pro stavbu bioplynové stanice
Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku v obcích - inženýrskogeologický průzkum (realizováno ve spolupráci s OHGS s.r.o.)
Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí – zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů - inženýrskogeologický průzkum (realizováno ve spolupráci s OHGS s.r.o.)

CZIN.eu