Reference

Vybrané reference odborné způsobilosti v hydrogeologii

Ostatní HG průzkumy a posudky

Žichlínek – tepelné čerpadlo (2001)
Jahodov – tepelné čerpadlo (2001)
Dolní Čermná – tepelné čerpadlo (2002)
Žďár nad Orlicí – průzkum pro těžbu štěrkopísků pod hladinou podzemní vody (2003)
průzkumy pro pohřebiště - např. Dobruška, Opočno, Libchavy, Sopotnice, Mladkov...(2002)
Čermná nad Orlicí – posouzení možnost výstavby rybníků (2004)

CZIN.eu