O nás

Společnost 2G geolog s.r.o. vznikla v roce 2008, kdy plynule navázala na předchozí osmiletou činnost sdružení Mgr. Helena Hájková & Mgr. Vladimír Kolařík. Společnost sídlí v Ústí nad Orlicí, kde rovněž naleznete naše kanceláře.
Působnost společnosti je v rozsahu celé republiky.

Máme uzavřené pojištění odpovědnosti u České pojišťovny a.s. s limitem do 5 mil. Kč.

Kolařík

Mgr. VLADIMÍR KOLAŘÍK

inženýrský geolog a jednatel společnosti

 • universitní vzdělání absolvované na Přírodovědecké fakultě University Karlovy
 • postgraduální vzdělání absolvované na ČVUT obor geotechnické inženýrství
 • odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská geologie (MŽP, poř. č. 1226/2001) a hydrogeologie (MŽP, poř.č. 1252/2001)
 • praxe v oboru více než 20 let.
Hajková

Mgr. HELENA HÁJKOVÁ

hydrogeolog a jednatelka společnosti

 • universitní vzdělání absolvované na Přírodovědecké fakultě University Karlovy
 • odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a geologické práce – sanace (MŽP, Poř. č. 1336/2001)
 • zvláštní odborná způsobilost pro výkon státní správy v odpadovém hospodářství
 • praxe v oboru více než 20 let.
Šímová

Mgr. LUCIE ŠÍMOVÁ

hydrogeolog

 • universitní vzdělání absolvované na Přírodovědecké fakultě University Karlovy
 • odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie (MŽP, Poř. č. 2063/2007)
 • praxe v oboru více než 10 let.
Lorencová

Mgr. JANA LORENCOVÁ

geolog a geograf, operátor GIS

 • universitní vzdělání absolvované na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně.
 • praxe v oboru 4 roky.
Valach

Bc. MICHAL VALACH

asistent, grafické výstupy

 • universitní vzdělání absolvované na Fakultě humanitních studií (dnes Filozofické fakultě) Univerzity Pardubice
 • oprávnění o zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany v rozsahu: řízení služeb k měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách (SÚJB Č.j.: SÚJB/RCHK/22927/2012)
 • oprávnění o zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany v rozsahu: řízení služeb ke stanovení radonového indexu pozemku (SÚJB Č.j.: SÚJB/RCHK/4583/2016)
 • praxe v oboru 6 let.
Podolský

RNDr. FILIP PODOLSKÝ

geolog

 • universitní vzdělání absolvované Přírodovědecké fakultě University Karlovy
 • praxe v oboru 2 roky.
Hájek

RNDr. VÁCLAV HÁJEK

inženýrský geolog (konzultant - GeoTec GS a.s.)

 • universitní vzdělání absolvované na Přírodovědecké fakultě University Karlovy
 • praxe v oboru 10 let
CZIN.eu