konzultacni_a_poradenska_cinnost

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Konzultovat je možné stavební záměry, studie nebo projekty. Při znalosti geologických aspektů území vám pomůžeme zpřesnit finanční náročnost záměru, případně doporučíme jeho nejvhodnější řešení.

Při konzultacích vycházíme z odborné erudice a dlouholetých zkušeností nasbíraných na realizovaných zakázkách v rozsahu celé České republiky. Při své práci zároveň využíváme archivní datové záznamy a aktuální mapové podklady.

Konzultační činnost účtujeme, podobně jako je tomu u obdobných oborů, hodinovou sazbou. Ta je ve srovnání s právním či marketingovým poradenstvím mírná.

CZIN.eu